Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Misiune, obiective
Politici, practici, structuri
Documente publice
Documente cu acces restricţionat
Pagina Universităţii

 
Misiunea DMC

În conformitate cu Art. 162 din Carta Universităţii din Craiova, Departamentul de managementul calităţii (DMC) îşi asumă ca misiune organizarea şi monitorizarea procesului de evaluare periodică şi asigurare a calităţii educaţiei şi de inserţia profesională a studenţilor din Universitate, conform prevederilor Codului de asigurare a calităţii.

Obiectivul general al DMC

În conformitate cu Art. 163 din Carta Universităţii din Craiova, prin întreaga sa activitate, DMC urmăreşte instituirea unei culturi a calităţii educaţiei la care să adere conştient membrii comunităţii universitare.

Activităţile DMC

În conformitate cu Art. 164 din Carta Universităţii din Craiova, DMC are ca activităţi principale:

  1. aplicarea strategiei şi a politicilor Universităţii în domeniul calităţii;
  2. elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a calităţii;
  3. diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi standardele de calitate aplicate în universităţi europene de prestigiu;
  4. culegerea periodică a opiniilor absolvenţilor şi angajatorilor privitoare la calitatea serviciilor educaţionale oferite de universitate şi iniţierea unor dezbateri, pe marginea acestor informaţii, la nivelul Senatului universitar;
  5. auditarea periodică a modului în care facultăţile răspund cerinţelor mediului socio-economic şi cultural;
  6. monitorizarea respectării principiului educaţiei centrate pe student;
  7. consilierea structurilor organizatorice ale Universităţii în procesul elaborării documentelor înaintate către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);
  8. elaborarea unor propuneri vizând creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, pe baza statisticilor anuale realizate de CCOP;
  9. monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul asigurării calităţii educaţiei în universitate;
  10. elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituţională a calităţii.


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 02-03-2024 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".