TitleUniv

Revistă internaţională de studii argotice

ISSN: 2286-3893

ISSN-L: 2286-3893

Argotica1

Revista electronica ARGOTICA, Nr. 1(5)/2016
ISSN: 2286-3893

Maeștrii argoului

Prezența argotismelor în conversația cotidiană, în mass-media și pe terenul artelor – îndeosebi în literatură, muzică și film – a favorizat interpretarea recursului la argou ca manifestare a virtuozității lingvistice. Considerat ca limbaj pitoresc, subversiv și sugestiv, argoul a fost, pe de o parte, înțeles ca emblemă a creativității anumitor categorii de vorbitori sau, pe de altă parte, denunțat ca expresie a unei viziuni fruste, violente și întunecate asupra realității. Indiferent, însă, de atitudinea față de argou, fie aceasta pozitivă sau negativă, un aspect incontestabil se cuvine subliniat: viața argoului este guvernată de aceiași factori care întrețin vitalitatea unei limbi.
Acest număr al revistei Argotica este dedicat artizanilor argoului. Ne vom raporta atât la creatorii care au valorificat din unghi artistic potențialul expresiv al argoului – scriitori și gazetari, textieri și cineaști – cât și la oamenii de știință care s-au dedicat studiului limbajelor argotice și care, prin lucrările lor, au atras atenția asupra unor aspecte mai puțin cunoscute privind formarea și uzul argotismelor.

Pentru o cât mai bună oglindire a temei în paginile revistei, sugerăm două repere menite să ușureze orientarea în universul fascinant al maeștrilor argoului:

1. Poetici ale argoului. Această coordonată se axează asupra recursului la argou, indiferent că se au în vedere efectele expresiv-persuasive ale folosirii argoului în mass-media sau în creații cu accentuată notă artistică precum operele literare, cântecele din repertoriul muzicii actuale sau scenariile de teatru și film.

2. Argotologia de ieri și de azi. Această axă tematică are menirea de a aduce în prim-plan studiul științific al argoului. Contribuțiile semnate de învățați precum Alfredo NICEFORO, Jean GRAVEN, Lazare SAINÉAN, Iorgu IORDAN, Alexandru GRAUR, Albert DAUZAT, Gaston ESNAULT, Pierre GUIRAUD, Louis-Jean CALVET, Jean-Paul COLIN, Jean-Pierre GOUDAILLIER, Eric PARTRIDGE, David W. MAURER, Jonathon GREEN, Julie COLEMAN ș.a. au avut un impact hotărâtor în fixarea argotologiei ca ramură științifică de sine stătătoare situată la confluența dintre psihologie, sociologie și lingvistică. Revizitarea lucrărilor de referință este deopotrivă un omagiu adus acestor maeștri și un prilej de reflecție asupra naturii interdisciplinare a studiilor dedicate argoului.

Considerăm că generozitatea temei favorizează elaborarea unor lucrări cu profil novator și apt să oglindească efervescența specifică codurilor generic numite ARGOU.
Calendar:

- 1 septembrie 2016: trimiterea propunerilor
- 15 septembrie 2016: evaluarea propunerilor şi notificarea autorilor
- 4 decembrie 2016:trimiterea articolelor
- 30 decembrie 2016: termenul limită pentru definitivarea articolelor ce au avut nevoie de modificări
- ianuarie 2017: publicarea online a revistei

Instrucţiuni pentru propuneri:

- Numele şi prenumele autorului
- Afiliere (universitate / instituţie, facultate, departament, echipă de cercetare etc.)
- Titlul propunerii
- Rezumat (200-250 de cuvinte)
- 3-5 cuvinte cheie
- Bibliografie minimală (5 titluri)

Contacte pentru trimiterea propunerilor:

Ioan MILICĂ Responsabil de număr (pentru propunerile în limbile română și engleză):
ioanister@gmail.com

Laurenţiu BĂLĂ (pentru propunerile în limbile franceză, italiană şi spaniolă):
lbala@central.ucv.ro

Pagina web a revistei: <http://cis01.central.ucv.ro/litere/argotica/>