TitleUniv

Revistă internaţională de studii argotice

ISSN: 2286-3893

ISSN-L: 2286-3893

Argotica1

Revista on-line ARGOTICA, nr. 1(6)/2017
ISSN: 2343-7200

Argoul tânăr

Ca urmare a cercetărilor din domeniul lexicologiei, din punct de vedere funcțional, de către Centre d’Argotologie de la Sorbona începând din 1986 (FRANÇOIS-GEIGER 1989) şi a studiilor altor cercetători, mai mult sau mai puţin strâns legate de acest centru de argotologie modernă începând din anii 1990 (FRANÇOIS-GEIGER & GOUDAILLIER (dir.) 1991; BOYER (dir.) 1997; GOUDAILLIER (dir.) 2002; SZABÓ 2004), dar ținând seama și de lucrările de orientare mai degrabă sociolingvistică (LEDEGEN 2001; BILLIEZ, KRIEF, & LAMBERT 2003; BULOT et al. (dir.) 2004; BULOT (dir.) 2004; AUZANNEAU & JUILLARD 2012), acest număr tematic al revistei Argotica îşi propune să găzduiască studii şi cercetări cu privire la diferitele aspecte sociolexicale pe care le poate îngloba denumirea de „limbaje tinere/ale tinerilor”, sau, mai precis, componenta sa lexicală cu caracter identitar și substandard pe care o înglobează denumirile „lexicul tinerilor” sau „argoul tânăr”.
Pentru o mai bună reflectare a temei în paginile revistei, vă propunem trei linii directoare:
1) Circulaţia neologismelor identitare pentru tineri: cum să disociem ceea ce este efemer şi ceea ce este durabil. Cercetările care vizează evoluția şi dezvăluie dinamica fenomenului (în diacronie sau sincronie dinamică) vor fi apreciate cu deosebire.
2) Comunicarea între membrii unei aceleiaşi rețele de la egal la egal şi legăturile între diferitele reţele; procesul de consolidare a standardelor endogene, fără a exclude mediile multilingve.
3) „Argotografia” şi analizele metalexicografice: modul în care diferitele modalităţi de a vorbi ale tinerilor sunt prezentate în dicţionare.
Articolele vor putea prezenta rezultate ale unor anchete provenite din sondaje efectuate pe teren (observaţii participative, chestionare, interviuri), dar, de asemenea, să se bazeze pe mass-media (scheciuri umoristice, filme, radio, televiziune, muzică). Cercetările contrastive între două (sau mai multe) limbi şi descrierile tradiţiilor disciplinei în diferite ţări sunt binevenite.
Bibliografie:
AUZANNEAU, Michelle & Caroline JUILLARD (dir.), „Jeunes et parlers jeunes: des catégories en question”, Langage et Société, n°141, 3, 2012.
BILLIEZ, Jacqueline, Karin KRIEF, & Patricia LAMBERT, „Parlers intragroupaux de filles et de garçons: petits écarts dans les pratiques, grand écart symbolique”, Cahiers du français contemporain, 8, 2003, pp. 163-193.
BOYER, Henri (dir.), „Les mots des jeunes. Observations et hypothèses”, Langue Française, n°114, 1997.
BULOT, Thierry (dir.), „Les parlers jeunes”, Cahiers de sociolinguistique, n°9, 1, 2004.
BULOT, Thierry et al. (dir.), Parlers jeunes ici et là-bas, Paris: L’Harmattan, 2004.
FRANÇOIS-GEIGER, Denise & Jean-Pierre GOUDAILLIER, „Parlures argotiques”, Langue française, n°90, 1991.
FRANÇOIS-GEIGER, Denise, L’argoterie, Paris: Sorbonnargot, 1989.
GOUDAILLIER, Jean-Pierre (dir.), „Argots et argotologie”, La Linguistique, vol. 38, 1, 2002.
LEDEGEN, Gudrun, Les « parlers jeunes » à La Réunion, Travaux et Documents, 15, Service des Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université de la Réunion, 2001.
SZABÓ, David, L’argot des étudiants budapestois, Paris: L’Harmattan, 2004.
Calendar:

- 15 mai 2017: trimiterea propunerilor
- 30 iunie 2017: evaluarea propunerilor şi notificarea autorilor
- 15 septembrie 2017:trimiterea articolelor
- 31 octombrie 2017: termenul limită pentru definitivarea articolelor ce au avut nevoie de modificări
- Ianuarie 2018: publicarea online a revistei

Instrucţiuni pentru propuneri:

- Numele şi prenumele autorului
- Afiliere (universitate / instituţie, facultate, departament, echipă de cercetare etc.)
- Titlul propunerii
- Rezumat (200-250 de cuvinte)
- 3-5 cuvinte cheie
- Bibliografie minimală (5 titluri)

Contacte pentru trimiterea propunerilor:

Alena Podhorná-Policka & Anne-Caroline Fiévet Responsabila de număr (pentru propunerile în limbile română și engleză):
podhorna@phil.muni.cz si anne-caroline.fievet@ehess.fr

Laurenţiu BĂLĂ (pentru propunerile în limbile franceză, italiană şi spaniolă):
lbala@central.ucv.ro

Pagina web a revistei: <http://cis01.central.ucv.ro/litere/argotica/>