Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais
Structuri de conducere cu rol executiv
Structuri de conducere cu rol consultativ
Functii de conducere
Pagina Universitatii

 

Prorector - prof. univ. dr. ing. Mircea Ivanescu

Preşedinte al Consiliului Academic pentru Dezvoltare Instituţională (CADI)
Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivănescu (n. 3 mai 1943, Larga, Republica Moldova)

 

Între anii 1960-1965 a urmat cursurile Institutul Politehnic din Bucureşti, iar din 1967 şi-a început activitatea didactică şi academică în cadrul Universităţii din Craiova, ca asistent universitar al Facultăţii de Electrotehnică, la Catedra de Automatică. Până în anul 1990 a obţinut toate titlurile didactice: de asistent (1971), şef de lucrări (1976), conferenţiar (1990) şi profesor (din 1990).


Implicarea prof. dr. ing. Mircea Ivănescu în viaţa academică nu s-a rezumat numai la activitatea didactică şi de cercetare, ci a cuprins şi asumarea unor responsabilităţi administrative (între 1981-1990, fiind Director al Centrului de Calcul al Universităţii; iar din ianuarie  până în luna martie 1990, a fost  Decanul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică),
care au culminat, din anul 1990, cu asumarea funcţiei de rector al Universităţii din Craiova.


În cei peste 30 de ani de activitate didactică, a organizat laboratoare, seminarii şi a susţinut prelegeri la cursurile următoarelor discipline:

 • Dispozitive şi circuite electronice;

 • Tehnica impulsurilor şi circuite de comutaţie;

 • Comenzi numerice;

 • Automate şi microprogramare;

 • Robotică;

 • Roboţi industriali;

 • Analiza şi sinteza sistemelor numerice.

Activitatea de cercetare, prin diversitatea tematicii, originalitatea demersului şi prin competenţa profesională,  este cea care l-a propulsat ca specialist şi l-a impus ca pe un reputat om de ştiinţă. Studiile elaborate privesc domenii specializate de cercetare, precum:

 • sistemele cu parametri distribuiţi;

 • teoria sistemelor;

 • sistemele de control;

 • sistemele numerice;

 • controlul optimal;

 • sistemele de conducere pentru roboţi industriali;

 • sistemele de acţionare neconvenţionale cu lichide electrorheologice;

 • sistemele fuzzy .

Rezultatele fundamentale ale lucrărilor de cercetare sunt legate de:

 • sistemele cu parametri distribuiţi, controlul optimal al acestora, prin utilizarea calculului variaţional şi a programării dinamice, a programării incrementale;

 • stabilitatea sistemelor distribuite;

 • criteriile  frecvenţiale de tip Popov pentru SPD;

 • introducerea funcţionalelor de predicţie în programarea dinamică diferenţială a SPD;

 • aplicarea controlului sistemelor descrise prin ecuaţii cu derivate parţiale la sistemele chimice, energetice, termice, hidraulice etc.

În perioada 1981-1990, ca Director al Centrului de Calcul al Universităţii, a contribuit la implementarea a numeroase sisteme informatice şi s-a implicat în obţinerea unor noi algoritmi pentru conducerea proceselor.

Un interes aparte l-au suscitat lucrările circumscrise domeniilor sistemelor expert, algoritmilor de conducere fuzzy şi reţelelor neuronale.

Este conducător de doctorat, în domeniul ”Sistemelor automate”, îndrumând 22 de doctoranzi, aflaţi în diverse faze (alţi 8 susţinându-şi, deja, tezele de doctorat). Ca autor, a publicat cărţi fundamentale, studii şi articole, apărute în ţară şi peste hotare.    

Recunoaşterea valorii profesionale este confirmată de distincţiile acordate şi calităţile de:

 • Membru al Academiei Tehnice din România;

 • Doctor Honoris Causa al Institutului European pentru Drepturile Omului - Mechelen;

 • Membru al Institut of Electrical and Electronic Engineering;

 • Membru al Consiliului Rectorilor Europeni (CRE);

 • Membru al IAU (Asociaţia Internaţională Universitară);

 • Membru al IAUP (Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor Universităţilor);

 Copyright © Universitatea din Craiova. | Last Updated: 14.02.2008 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
telefon: +40 251 414398, fax: +40 251 411688