D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Legislatie


  Regulamentul de organizare si functionare a D.P.P.D. - O.M. nr. 4356/1996;  


  O.M. nr. 3312/23.02.1998 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a practicii pedagogice;
 


  O.M. nr. 4237/13.06.2003 privind Planul de invatamant al Departamentelor pentru Pregatirea Personalului Didactic;
 


  Legea nr. 288/14.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 78/2005 [...];
 


  H.G. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta [...];
 


  O.M. nr.3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenta [...];
 


  O.M. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizata a Sistemului European de Credite Transferabile(ECTS) [...];
 


  O.M. nr.4343/17.06.2005 privind programul de studii pentru obtinerea certificatului de absolvire al D.P.P.D.;
 


  Legea nr 346/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 


  Legea nr 258/19.07.2007 privind practica elevilor și studenților
 


   Ordin nr. 4316/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic [...].
 


   ORDIN 4872 din 22.07.2008 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic[...].
 


   Carta Universitatii din Craiova, 2009, Secţiunea a 7-a, Pregătirea pedagogică[...].
 


   Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 publicata in Monitorul Oficial luni, 10 ianuarie 2011 [...].
 


   Ordin MECTS nr. 3753 din 9 februarie 2011, privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant [...].
 


 
 In octombrie 2005 se deschid cursurile postuniversitare
[...]


 Inscrierea la cursurile de zi se face
[...]


 Inscrierea la cursurile ID si FR
[...]


 

Contact   Legislatie   Istoric