D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Lector universitar doctor

Ecaterina Sarah Frăsineanu


Informatii de contact
  Telefon : 0251422567
  E-mail:dppd@central.ucv.ro


Studii

Experienta profesionala

Domenii de competenta

Activitate de cercetare

Studii
-1997-2001: cursuri de zi la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, specializarea Pedagogie; examen de licenţă în 2001;
- noiembrie 2003 - decembrie 2010: doctorat în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Bucureşti ; tema tezei de doctorat: Învăţarea şi self-managementul învăţării eficiente în mediul universitar, coordonator prof. univ. dr. Ioan Neacşu;

sus
Experienta profesionala
-2001-2002: profesor de Pedagogie la Şcoala Normală “Ştefan Velovan” din Craiova;
-2002-2004: preparator titular la Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova, disciplinele Pedagogie şi Management educaţional;
- 2005 –2009: asistent titular la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova, disciplinele Pedagogie, Management educaţional, Alternative educaţionale ş.a.;
-2009- prezent: lector titular la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova, disciplina Pedagogie.

sus
Domenii de competenta
-  în formarea iniţială pentru profesia didactică: activităţi de curs şi seminar, nivelul 1 şi 2 de pregătire psihopedagogică, disciplinele Pedagogie, Managementul clasei de elevi, Sociologia educaţiei, Proiectarea şi managementul programelor educaţionale;
- în formarea continuă a cadrelor didactice: activităţi de formare a managerilor şcolari (programl postuniversitar), activităţi de perfecţionare a profesorilor;
- competenţe lingvistice: limba franceză - la nivelul bine (atestat 2002); abilităţi de operare pe calculator (Microsoft Office: Word, Excel), utilizarea internetului SPSS.

sus
Activitate de cercetare
  Carti
  Carti
2 cărţi-autor, 4 cărţi-coautor
- Frăsineanu, E. S. (2008). Puncte de sprijin în învăţarea pedagogiei: pentru studenţii - viitori profesori, Craiova, Editura Universitaria

- Frăsineanu, E. S. (2012). Învăţarea şi self-managementul învăţării eficiente în mediul universitar, Craiova, Editura Universitaria, Seria EDU 21.
  Participări la conferințe 8 conferinţe internaţionale şi naţionale
  Studii și articole peste 50 de studii, articole de specialitate-capitole în lucrari colective;
  Proiecte CNCSIS
: 2004-2007 - membru în echipa de cercetare la un proiect cu finanţare CNCSIS

sus Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...] Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric