D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Analele Universitatii din Craiova
Seria Psihologie - Pedagogie

Revista a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic


                  TEMATICA REVISTEI


   1. STUDII ASUPRA PROBLEMELOR DE ACTUALITATE IN DOMENIUL STIINTELOR EDUCATIEI

  2. NOUTATI ĪN ABORDAREA FORMARII PERSONALULUI DIDACTIC

  3. STUDII, ESEURI, DEZBATERI ASUPRA CONCEPERII ŞI REALIZARII PROFESIONALIZARII
PERSONALULUI DIDACTIC

  4. PROIECTE DE CERCETARE TEMATICA, AMELIORATIVA

  5. STUDII FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE PRIVIND DIDACTICA SPECIALITATILOR SI PRACTICA PEDAGOGICA

  6. STUDII SI CERCETARI DE PSIHO-PEDAGOGIE UNIVERSITARA

  7. RECENZII, BIBLIOGRAFII COMENTATE, INTERVIURI, EVENIMENTE, PUNCTE DE VEDERE, EXPERIENTE FORMATIVE TEMATICE, CONSULTATII

  8. SINTEZE SI CONFRUNTARI STIINTIFICE SI APLICATIVE IN DOMENIU

  9. DIN ISTORIA SI PEDAGOGIA COMPARATA A FORMARII PERSONALULUI DIDACTIC


 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric