D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Analele Universitatii din Craiova
Seria Psihologie - Pedagogie

Revista a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic

                  ÎN ATENTIA COLABORATORILOR


      Pentru a spori calitatea stiintifica si aplicativa a revistei, solicitam celor care vor sa-si faca cunoscute astfel preocuparile, în domeniul psihologiei, pedagogiei, didacticii specialitătii, practicii pedagogice, de interes major pentru formarea initială si continuă a cadrelor didactice, sa tina cont de unele criterii specifice de baza:

      Tematica materialelor trimise să fie circumscrisă profilului revistei şi activităţii D.P.P.D. Fiecărui autor i se pot publica cel mult 2 lucrări;

      Pot trimite lucrări şi cadre didactice de la alte universităţi şi D.P.P.D.-uri, inspectorate şcolare, şcoli de aplicaţie;

      Dimensiunea materialelor nu poate depăşi 8 - 10 pagini, conform normelor de tehnoredactare computerizată în Microsoft Word, iar recenziile, relatările unor evenimente ştiinţifice, notele de lectură vor fi reduse la 2 - 4 pagini;

      Sub titlul materialului se va menţiona gradul ştiinţific şi/sau didactic, prenumele, numele, instituţia de provenienţă

      Aparatul bibliografic indicat în text prezintă, în paranteză, autorul citat (nume, prenume), anul apariţiei, paginile sau indicele notei, referinţei din final.

      În bibliografia finală, în ordinea alfabetică sau prin indici de referinţă, se prezintă numai lucrările consultate direct şi utilizate în text, precizându-se: numele, prenumele, anul apariţiei, titlul marcat specific, editura, locul apariţiei.

      Notele şi referinţele la text vor fi indicate în final şi vor cuprinde succint informaţii suplimentare, dezvoltări ale unor idei secundare, observaţii, trimiteri la lucrări secundare, adnotări, explicaţii etc., iar nu numai trimiteri bibliografice şi acestea în extenso;

      În redactare, să se respecte noile norme ortografice (din 1993), privind scrierea cu â;

      Lucrările care marchează contribuţii (studii, cercetări) vor fi însoţite de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională.

   Instructiuni de tehnoredactare


 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric